Optymalizacja strony jest jednym z kluczowych warunków, który w decydujący sposób wpływa na sukces pozycjonowania strony. Czasy, kiedy o pozycji strony w wyszukiwarce decydowała ilość linków, minęły bezpowrotnie – coraz większy nacisk kładzie się na jakość tekstów, a algorytmy wyszukiwarek są coraz bardziej wyczulone na wykrywanie spamu i “SEO spod czarnego kapelusza”. Audyt SEO  to podstawa, wstęp do prowadzenia wszelkich działań na stronie. Sprawdźmy, jak go sprawnie i efektywnie przeprowadzić.

 

Czym jest audyt SEO?

Audyt SEO to kompleksowa analiza stanu witryny, biorąca pod uwagę czynniki techniczne, treść, rozmieszczenie tekstów – wszystkiego, co ma wpływ na SEO. Audyt wskazuje słabe oraz mocne strony witryny wraz z zestawem wytycznych, mających na celu efektywniejsze pozycjonowanie stron. W audycie SEO analizuje się wiele elementów, najważniejsze z nich to:

  • meta opisy,
  • nagłówki,
  • odpowiednio dostosowany adres URL,
  • rozważne nasycenie słowem kluczowym,
  • opisy alt,
  • długość tekstów,
  • mapa strony,
  • mikroformaty,
  • dostosowanie strony do urządzeń mobilnych.

Jak wyglądają szczegóły takiej analizy?

Algorytmy wyszukiwarek są wyczulone na praktyki, które nie są naturalną działalnością online. Jakie zatem warunki musi spełnić witryna, by zostać uznaną za dobrze zoptymalizowaną? Co wziąć pod uwagę przeprowadzając audyt SEO?
Przede wszystkim tytuł i opis strony musi składać się ze starannie dobranych słów kluczowych. Nie może być mowy o żadnej przypadkowości w ich kolejności i formie. Niezwykle istotnym elementem jest tytuł strony – <TITLE>. Musi zawierać słowo kluczowe lub frazę, na którą stronę pozycjonujemy. Nie można zapomnieć o opisie <DESCRIPTION>. Służy on procesowi zwanemu call to action – zachęceniu użytkownika. Powinien zawierać słowa/frazy kluczowe wplecione w krótki tekst zapraszający do wejścia w daną witrynę, zachęcający do niej. Dobierając frazy kluczowe dla danej witryny, należy polegać nie tylko na planerze słów kluczowych, ale i na własnym doświadczeniu – nie zawsze silniejsza fraza oznacza lepszą. Warto pamiętać, że im bardziej konkurencyjna fraza, tym więcej trudu, czasu i środków pochłonie wypozycjonowanie na nią witryny.

Obraz: audyt SEO

Bardzo ważne są nagłówki – przeglądarki rozpoznają je od najważniejszego – <H1>, aż do <H6>. Treść nagłówków nadal powinna oscylować wokół słów kluczowych i być spójna z treścią właściwą strony. Nagłówek to slogan, który czyni stronę czytelną i przejrzystą, nie może być zbyt długi lub niejasny. Zalecane jest ustawienie jednego nagłówka H1 na stronę – zarówno większa ilość, jak i brak niekorzystnie wpływają na proces pozycjonowania.

optymalizacji stron internetowych ważne jest zrównoważone nasycenie słowami kluczowymi; zbytnia ich gęstość wzbudza podejrzliwość robotów wyszukiwarek. Główna fraza, oprócz meta opisów, powinna pojawić się w pierwszych stu słowach na stronie w formie nieodmienionej i być powtórzoną w tekście w kilku wariantach, także odmienionych.
Wszystkie kombinacje wybranych fraz kluczowych  powinny być zgrabnie ujęte w spójnych zdaniach; niedozwolone jest samo pisanie haseł, nie ubierając ich w żadną treść.

Warto wspomnieć o optymalizacji adresów URL – nie powinny być długie, zawierać niesformatowanego ciągu znaków, zwanych potocznie szlaczkami, lecz zakończyć się jak w przykładzie – www.naszastronadocelowa.pl. Jeśli mamy podstrony, np. służące do kontaktu, również należy zachować odpowiedni format – www.naszastronadocelowa.pl/kontakt. W przypadku sklepów internetowych ważne jest zachowanie porządku podstron, najlepiej za pomocą breadcrumbs (okruszków); użytkownik ma wtedy możliwość powrotu do poprzedniej podstrony po własnych śladach. W sklepach internetowych istotna jest optymalizacja adresów url w sposób: kategoria/podkategoria/produkt. Należy również użyć w adresach istotnych fraz kluczowych, np. nazw produktów, aby maksymalnie skrócić drogę użytkownika do produktu i ułatwić mu jego zakup.

Roboty wyszukiwarek zwracają uwagę także na opisy alt, czyli opisy grafik występujących na stronie; najczęściej cytowany specjalista koncernu Google, Matt Cutts tłumaczy, że opis alt powinien dokładnie opisywać, co znajduje się na danym obrazku i jest w tym bardzo dokładny. Przykładową grafikę z kotem opisał jako “Matt’s cat, Emy Cutts with some yarm”. Wskazuje to kierunek polityki największej wyszukiwarki i oznacza, że z podobną dokładnością powinniśmy opisywać nasze grafiki na stronach. Warto pamiętać, że roboty nie widzą samych obrazków, lecz ich opisy; jeśli opisów zaś nie ma lub są nieadekwatne albo przeładowane frazami kluczowymi, wyszukiwarka może nie uznać strony za wartościową.

 

Zawartość strony – optymalizacja SEO

Zabierając się za optymalizację SEO zawartości strony, musimy dobrze zanalizować jej treść pod kątem pozycjonowania. . Obowiązkowo musi być spójną i logiczną całością, powiązaną tematycznie z adresem, pod jakim się znajduje. Jak pokazuje analiza SEO, tworzenie przepełnionych linkami stron o przysłowiowym „niczym” nie zaowocuje dobrą pozycją, a może nawet osłabić już istniejącą. SEO copywriting, czyli tworzenie treści witryny – contentu pod kątem pozycjonowania jest zabiegiem koniecznym i wymagającym dużego nakładu pracy, aczkolwiek przynosi widoczne efekty. Nie jest możliwe stworzenie dobrze zoptymalizowanej witryny z pominięciem tego procesu. Kolejnym czynnikiem wpływającym na jakość optymalizacji strony www oraz – w efekcie – jej pozycji jest bezpieczne linkowanie. Linki nie mogą stanowić treści strony ani być nachalne. Sam anchor text (tekst – kotwica), czyli słowa prowadzące do witryny, powinny być zróżnicowane i jak najmniej powtarzalne. Jak mawia Matt Cutts, jeden z czołowych przedstawicieli koncernu Google, nie chodzi o to, aby działania SEO wyglądały na naturalne, lecz takie były. Wskazówkami Matta kieruje się wiele agencji, chcąc prowadzić działania pozycjonujące oraz optymalizację SEO całkowicie zgodnie z polityką koncernu Google’a. Daje to gwarancję uniknięcia kar ręcznych, lecz wymaga też odpowiedniej optymalizacji stron internetowych i skrupulatnych, przejrzystych działań. Wielu innych specjalistów zarzuca Mattowi, że preferowane przez niego metody nie zawsze są efektywne; należy wziąć pod uwagę, że interesy wyszukiwarek i pozycjonerów się rozmijają. Dlatego dobra optymalizacja SEO ma na celu pogodzenie tych sprzecznych celów, a także uzyskanie równowagi między oczekiwaniami wspomnianych już wyszukiwarek i użytkowników sieci. Aby być na bieżąco z informacjami od wyszukiwarki, zalecamy używanie Googlowskieej pomocy, jaką są narzędzia na webmasterów. Współczesny internauta jest wyczulony na wszechobecną reklamę, dlatego warto wziąć sobie do serca słowa Matta i postawić na dobrą optymalizację i wysokiej jakości treści. Przez sukcesywne tępienie nienaturalnego linkowania i wszelkich nieetycznych technik, pozycjonowanie stron zwróciło się w stronę Content Marketingu, co owocuje wzajemnym przenikaniem i dynamicznym rozwojem obu tych dziedzin reklamy. Jakość jest obecnie czynnikiem determinującym sukces optymalizacji, a także samego pozycjonowania.

Czy każdy audyt jest taki sam?

Często jesteśmy pytani, czy każdy audyt SEO przebiega tak samo. Otóż takie same są zasady kierujące analizą witryn. Wymienione w niniejszym wpisie czynniki, które należy zanalizować i zoptymalizować są istotne dla wszystkich stron, lecz dla pełnego sukcesu dobrej optymalizacji niezbędne jest indywidualne podejście do każdej strony. Jak wspomnieliśmy, są elementy istotne, np. tylko dla sklepów internetowych lub blogów. Mimo bardzo jasnego zbioru wytycznych, pod których kątem należy prowadzić analizę SEO, nie ma jednej uniwersalnej metody optymalizacji strony www. Każda witryna ma inną specyfikę, cel i w inny sposób jest skonstruowana. Wdrażanie jednego modelu we wszystkich wypadkach nie dałoby efektów w postaci wzrostu pozycji. Istotne też jest zdanie samego klienta – optymalizacja strony powinna zawierać element kompromisu, jeśli pragnie mieć wpływ na wygląd i treści swojego serwisu. Brak porozumienia na tym tle jest często przyczyną braku wdrażania zaleceń audytów SEO przez klientów. Warto pozwolić klientowi na współudział w pracy nad rozbudową treści i zoptymalizować ją pod kątem SEO; takie rozwiązanie często satysfakcjonuje klientów, bo pozwala zachować im poczucie kontroli nad własną witryną.

Warto wspomnieć, że wytyczne od wyszukiwarek i coraz nowsze algorytmy przeczesujące sieć zmieniają się w tak dużym tempie, że stworzenie jednego, uniwersalnego modelu optymalizacji strony internetowej jest niemożliwe; specjaliści SEO są zmuszeni do bieżącego pogłębiania wiedzy na temat najnowszych zmian i dostosowania do nich modelu wykonywanej pracy.

Reasumując, audyt SEO oraz następująca po nim optymalizacja strony internetowej to pierwszy i jeden z najważniejszych kroków w procesie pozycjonowania stron. Nawet najlepiej przeprowadzone linkowanie ze stron wysokiej jakości nie jest w stanie zdobyć wysokiej pozycji, jeśli nie zostanie przeprowadzone w parze ze sprawną i umiejętną optymalizacją. Wszystkim, którzy zaczynają przygodę z audytem strony internetowej, zalecamy w szczególności umiar – przeoptymalizowana strona będzie tak samo nieefektywna w procesie pozycjonowania, jak w ogóle niezoptymalizowana. Warto o tym zawsze pamiętać.